Dansk Skak Unions
8. hovedkreds

Vi er paraplyorganisation for skakklubberne i Nordsjælland, Roskilde-området og Bornholm. Vi repræsenterer klubberne i Dansk Skak Unions hovedbestyrelse, administrerer tilskud til klubberne, er medarrangør af Nordsjælland Weekend EMT og arrangerer den regionale holdturnering.