Ungdom

Ungdom

Hovedkredsen prioriterer skak for børn og unge højt, og i mange af klubberne er der træning målrettet til juniorer.

Klubberne arrangerer desuden ungdoms-turneringer, som indgår i 8. hovedkreds’ grand prix-serie for børn og unge.  Grupperne inddeles efter spillestyrke og erfaring med turneringsskak. 

Kontakt bestyrelsen, hvis I vil have gode råd om opstart og drift af en ungdomsafdeling.