Kontakt og info

8. hk’s bestyrelse

Nedenfor finder du kontaktoplysninger til vores bestyrelse samt vores vedtægter.

Formand
Jakob Werner
2489 5660
jw@8hovedkreds.dk

Holdturneringsleder
Torben Winther Jensen
5359 4454
twj@8hovedkreds

Ungdomsleder
Peter Willer Svendsen
2892 2015
pws@8hovedkreds.dk

Kasserer
Reto Utiger Sørensen
7178 9488
rus@8hovedkreds.dk

Kartoteksfører
Reto Utiger Sørensen
7178 9488
rus@8hovedkreds.dk

Webmaster
Rasmus Bjørkvig
5368 7266
rb@8hovedkreds.dk

Her finder du vedtægter, årsrapporter og delegeret møde


Se vedtægter her

Delgeret møder:

2022
2023
2024
2022

Delegeretmøde 2022 og ændrede vedtægter

Fredag den 6. maj afholdtes i Allerød det ordinære delegeretmøde 2022 i 8. hovedkreds. Indkaldelse, referat og det omfattende bilagsmateriale kan læses her på hjemmesiden.

Delegeretmødet vedtog enstemmigt en række ændringer af vedtægterne, som bestyrelsen havde foreslået. Desuden var der en lang diskussion om holdturneringens struktur, som bestyrelsen efterfølgende vil beslutte ud fra klubbernes input.

Formandens beretning, regnskab og budget blev vedtaget enstemmigt.

Dokumenter i tilknytning til mødet

Indkaldelse

Formandsberetning
Holdturneringslederens beretning
Ungdomslederens beretning

Årsregnskab 2021
Budget 2022

Ny holdturneringsstruktur

Bestyrelsens forslag
Solrøds forslag
Frederiksværks forslag

Vedtægtsændringer

De gældende vedtægter
Ændringsforslag
Nye vedtægter

Mødereferat

Referat

2023

Delegeretmøde 2023 og ny holdturneringsleder

Der indkaldes hermed til ordinært delegeretmøde i 8. hovedkreds. Delegeretmødet afholdes
Tid: fredag 16. juni 2023 kl. 19.30
Sted: Allerød Skakklub, Skovensvej 4, 1. sal, 3450 Allerød.

Dagsorden er efter vedtægterne og fremgår af bilaget (se dagsordnen).

Bemærk, at forslag til delegeretmødet skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, jf. vedtægterne.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at der skal vælges en ny holdturneringsleder, da Lars Erik Linderod ikke ønsker genvalg. Vi har udarbejdet en stillingsbeskrivelse (se bilag) og opfordrer interesserede til at melde sig på banen, gerne i god tid inden delegeretmødet. Yderligere oplysninger om posten kan fås hos Lars Erik Linderod og undertegnede.

Skaklige hilsner
Jakob Werner
Formand, 8. hovedkreds

Dokumenter i tilknytning til mødet

Dagsorden
Holdturneringsleder i 8. hovedkreds 

Referat af delegeretmøde 2023
Formandsberetning
Kassererens beretning, årsrapport 2022
Holdturneringslederens beretning
Ungdomslederens årsberetning 2022-23
Budget 2023

2024

Fredag 24. maj 2024 afholdtes ordinært delegeretmøde i 8. hovedkreds. Materialet kan læses nedenfor.

Referat af delegeretmødet

Oprindelig indkaldelse

Opdateret indkaldelse

Formandens beretning

Holdturneringslederens beretning

Ungdomslederens beretning

Kassererens beretning (regnskab 2023)

Budget 2024

Oprindelige vedtægter fra 2022

Ændringsforslag

Nye vedtægter (godkendt på delegeretmødet 2024)

 

Holdskak

Find reglement for holdturneringen og links til grupperne

Søg tilskud

Få overblik over tilskudsordninger og læs gode råd og retningslinjer for at modtage støtte fra hovedkredsen.

Lån materiel

8. Hovedkreds Live-udstyr (brætter, brikker og ure) kan lånes til særlige arrangementer.

Find klub

Er du på udkig du efter en klub i Nordsjælland, på Bornholm eller i Roskilde-området? Læs mere her!

Nyheder

Sidste nyt fra hovedkredsen

Kontakt og info

Bestyrelsen, vedtægter, delegeretmøder og anden info.

Ungdom

Ungdoms Grand Prix’er og andre aktiviteter for børn og unge indtil 20 år

Start en klub

Hvis der mangler en klub i dit lokalområde, er her nogle råd til at komme godt i gang.