Nyhed

Delegeretmøde 2024

Det ordinære delegeretmøde 2024 i 8. hovedkreds finder sted fredag 24. maj 2024 kl.
19.30 i Allerød. Dagsorden efter vedtægterne.
Der foreligger et forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, og vi håber derfor på et
stort fremmøde, så forslaget kan vedtages, hvis der er opbakning til det.

Oprindelig dagsorden (indkaldelse 9. marts 2024)

Endelig dagsorden med forslag om vedtægtsændringer

Budget 2023 (til sammenligning)

Regnskab 2023

Budget 2024

Nuværende vedtægter

Vedtægter med ændringsforslag

Nye vedtægter såfremt ændringerne vedtages